Impostor Syndrome

Herken je het gebrek aan zelfvertrouwen op cruciale momenten?
Je bent niet alleen.
Wereldwijd hebben miljoenen professionele vrouwen hier last van.
In Nederland kampt zo’n 65% van de vrouwen met het probleem:
het impostor syndrome.

Maar het goede nieuws is: Je kunt er iets aan doen!

Wat is het Impostor Syndrome?

 

In 1978 duikt de term impostor syndrome voor het eerst op in de Verenigde Staten. Het zou gaan om een bijzondere vorm van onzekerheid die met name ‘succesvolle’ vrouwen treft. Een ‘normale’ onzekerheid treedt op als je iets moet doen wat je nog nooit hebt gedaan. Bijvoorbeeld salarisverhoging vragen of voor de allereerste keer autorijden. Of wanneer je een date hebt met een onbekend, waarschijnlijk erg leuk persoon. Dan is het behoorlijk logisch dat je onzeker bent.

Bij het impostor syndrome gaat het om een onzekerheid waarbij je rationeel wel weet dat je de taak die je moet doen kunt uitvoeren, maar je je toch enorm onzeker voelt. Het gaat om onzekerheid van mensen die alle redenen hebben om trots op zichzelf te zijn, om wie ze zijn en wat ze bereikt hebben, maar die zich zo miserabel voelen omdat ze het idee hebben dat ze feitelijk niet voldoen.

Ze geloven oprecht dat ze in vergelijking met hun peers tekortschieten. Ze geloven dat hun succes is ontstaan door allerlei externe factoren, in plaats van dat ze zich dit succes toe-eigenen. Ze hebben het gevoel dat ze eigenlijk niet passen in de cultuur en organisatie waar ze werken. In het ergste geval voelen ze zich er enorm ongelukkig en onzeker door. Zo onzeker dat je dus bijvoorbeeld niet meer weet wat je capaciteiten nu echt zijn.

Er zijn verschillende definities van het impostor syndrome.
Ik zou het zo willen omschrijven: het impostor syndrome verwijst naar een gevoel van bedriegen waarbij iemand zich een fraudeur voelt en zichzelf niet competent acht, ondanks het feit dat er objectief bewijs van competenties is, bijvoorbeeld in de vorm van diploma’s of persoonlijke prestaties.

Rationeel gezien weet je dat je het kunt, je hebt er zelfs harde bewijzen van, maar het voelt alsof je iedereen voor de gek houdt.

Het bedriegersyndroom

Succesvolle mensen
Voor alle duidelijkheid: het gaat dus niet om mensen die doen alsof. Het gaat dus niet om echte bedriegers. Het gaat om mensen die succesvol zijn, maar het idee hebben dat ze doen alsof. Ze zijn succesvol, maar zo voelen ze zich niet. Ze voelen zich minder competent.

Amerikaans onderzoek wijst uit dat zo’n 70 procent van de vrouwen last heeft van het impostor syndrome. Bij mannen komt het impostor syndrome overigens ook wel voor, maar veel minder. Vreneli Stadelmaier (SheConsult) heeft onderzoek gedaan onder totaal 600 mannen en vrouwen. Daaruit bleek dat de helft van de mannen deze impostorgevoelens herkent, tegen driekwart van de vrouwen.

Als je nu het gevoel hebt dat dit niet over jou gaat, want je bent niet succesvol, lees dan vooral door. Het gaat juist over mensen zoals jij. Mensen die een mooie opleiding hebben gedaan en werkzaam zijn (geweest) in een omgeving waar ze naar behoren functioneren, of gefunctioneerd hebben. Mensen die zichzelf dus niet als succesvol labelen, maar dat wel zijn!

Naarmate diegene succesvoller is en dus meer te verliezen heeft, wordt het impostor syndrome groter. Het belemmert ze in hun carrière, maar ook in hun privé-leven. Het kan zelfs een burn-out veroorzaken omdat je er helemaal door in beslag genomen kunt worden.

Vreneli Stadelmaier
auteur van F*ck die onzekerheid.
en de engelse uitgave, Sure She Canhttp://sureshecan.com

Schrijf je in voor mijn Nieuwsbrief. Gratis.

Informatie, tips, nieuws en wetens- waardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!

Facebook

Twitter